<div><img src="https://mc.yandex.ru/watch/49973653" style="position:absolute; left:-9999px;" alt="" /></div> ข้อกำหนดในการให้บริการ

รถเข็นของฉัน

ปิด

ข้อกำหนดในการให้บริการ

เงื่อนไขการให้บริการ

----

ภาพรวม

เว็บไซต์นี้ดำเนินการโดย Borboleta ในเว็บไซต์คำว่า "เรา", "เรา" และ "ของเรา" หมายถึง Borboleta Borboleta นำเสนอเว็บไซต์นี้รวมถึงข้อมูลเครื่องมือและบริการทั้งหมดที่มีอยู่จากไซต์นี้แก่คุณผู้ใช้ภายใต้เงื่อนไขการยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขนโยบายและประกาศทั้งหมดที่ระบุไว้ที่นี่

เมื่อเข้าไปที่ไซต์ของเราละ / หรือซื้ออะไรจากเราคุณจะเข้าร่วมใน "บริการ" ของเราและตกลงที่จะปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขต่อไปนี้ ("ข้อกำหนดในการให้บริการ", "ข้อกำหนด") รวมทั้งข้อกำหนดและเงื่อนไขเพิ่มเติมและนโยบาย อ้างถึงในที่นี้และ / หรือพร้อมใช้งานโดยการเชื่อมโยงหลายมิติ ข้อกำหนดในการให้บริการเหล่านี้ใช้กับผู้ใช้เว็บไซต์ทั้งหมดรวมถึง แต่ไม่ จำกัด เฉพาะผู้ใช้ที่เป็นเบราว์เซอร์ผู้ขายลูกค้าผู้ค้าและ / หรือผู้ร่วมให้ข้อมูล

โปรดอ่านข้อกำหนดในการให้บริการนี้อย่างละเอียดก่อนที่จะเข้าถึงหรืใช้เว็บไซต์ของเรา เมื่อเข้าถึงหรือใช้ส่วนหนึ่งส่วนใดของไซต์คุณตกลงที่จะผูกพันตามข้อกำหนดในการให้บริการนี้ หากคุณไม่ยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขทั้งหมดของข้อตกลงนี้คุณจะไม่สามารถเข้าถึงเว็บไซต์หรือใช้บริการใด ๆ ได้ หากข้อกำหนดในการให้บริการเหล่านี้ถือว่าเป็นข้อเสนอพิเศษการยอมรับจะ จำกัด ไว้เฉพาะข้อกำหนดในการให้บริการฉบับนี้

คุณลักษณะใหม่ ๆ หรือเครื่องมือที่เพิ่มลงในร้านค้าปัจจุบันจะต้องเป็นไปตามข้อกำหนดในการให้บริการ คุณสามารถตรวจสอบข้อกำหนดในการให้บริการฉบับล่าุดได้ทุกเมื่อในหน้านี้ เราขอสงวนสิทธิ์ในการอัปเดตเปลี่ยนหรือแทนที่ส่วนใดส่วนหนึ่งของข้อกำหนดในการให้บริการนี้โดยการโพสต์การอัปเดตและ / หรือการเปลี่ยนแปลงในเว็บไซต์ของเรา คุณเป็นผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบหน้าเว็บนี้เป็นระยะ ๆ สำหรับการเปลี่ยนแปลง การที่คุณใช้หรือเข้าถึงเว็บไซต์ต่อไปหลังจากการโพสต์การเปลี่ยนแปลงใด ๆ ถือเป็นการยอมรับการเปลี่ยนแปลงเหล่านั้น

ร้านของเราเป็นเจ้าภาพใน Shopify Inc. พวกเขามีแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซออนไลน์ที่ช่วยให้เราสามารถขายสินค้าและบริการของเราให้กับคุณได้


ส่วน 1 - ข้อกำหนดเกี่ยวกับร้านค้าออนไลน์

การยอมรับข้อกำหนดในการให้บริการนี้แสดงว่าคุณมีอายุอย่างน้อยที่สุดในรัฐหรือจังหวัดที่คุณพำนักอยู่หรือคุณมีอายุมากในรัฐหรือจังหวัดที่คุณอาศัยอยู่และคุณได้ให้ความยินยอมแก่คุณ อนุญาตให้ผู้เยาว์ผู้เยาว์ของคุณใช้ไซต์นี้

คุณไม่สามารถใช้ผลิตภัณฑ์ของเราเพื่อวัตถุประสงค์ที่ผิดกฎหมายหรือไม่ได้รับอนุญาตรวมทั้งห้ามมิให้คุณใช้บริการในการละเมิดกฎหมายใด ๆ ในเขตอำนาจศาลของคุณ (รวมถึง แต่ไม่ จำกัด เพียงกฎหมายลิขสิทธิ)

คุณต้องไม่ส่งเวิร์มหรือไวรัสหรือรหัสใด ๆ ที่มีลักษณะเป็นการทำลายล้าง

การฝ่าฝืนหรือการละเมิดข้อกำหนดใด ๆ จะทำให้การบริการของคุณสิ้นสุดลงทันที


ส่วนที่ 2 - ข้อกำหนดทั่วไป

เราขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธการให้บริการแก่ทุกคนไม่ว่าด้วยเหตุผลใด ๆ ได้ตลอดเวลา

คุณเข้าใจว่าเนื้อหาของคุณ (ไม่รวมถึงข้อมูลบัตรเครดิต) อาจถูกถ่ายโอนโดยไม่เข้ารหัสและเกี่ยวข้องกับ (a) การส่งผ่านเครือข่ายต่างๆ และ (ข) การเปลี่ยนแปลงเพื่อให้สอดคล้องและปรับให้เข้ากับข้อกำหนดด้านเทคนิคของารเชื่อมต่อเครือข่ายหรืออุปกรณ์ต่างๆ ข้อมูลบัตรเครดิตจะถูกเข้ารหัสตลอดเวลาระหว่างการโอนผ่านเครือข่าย

คุณตกลงที่จะไม่ทำซ้ำคัดลอกขายขายหรือ��ช้ประโยชน์ส่วนใดส่วนหนึ่งของบริการการใช้บริการหรือการเข้าถึงบริการหรือการติดต่อใด ๆ บนเว็บไซต์ผ่านทางบริการนี้โดยไม่ได้รับการยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากเรา .

หัวเรื่องที่ใช้ในข้อตกลงนี้รวมไว้เพื่ออำนวยความสะดวกเท่านั้นและจะไม่ จำกัด หรือมีผลต่อข้อกำหนดเหล่านี้


ส่วน 3 - ความถูกต้องความสมบูรณ์และความแม่นยำของข้อมูล

เราจะไม่รับผิดชอบหากข้อมูลที่มีอยู่ในเว็บไซต์นี้ไม่ถูกต้องสมบูรณ์หรือเป็นปัจจุบน เนื้อหาในไซต์นี้มีไว้เพื่อเป็นข้อมูลทั่วไปเท่านั้นและไม่ควรใช้หรือใช้เป็นพื้นฐานในการตัดสินใจโดยไม่ปรึกษาแหล่งข้อมูลที่เป็นข้อมูลหลักถูกต้องแม่นยำสมบูรณ์มากขึ้นหรือมีเวลามากขึ้น การพึ่งพาเนื้อหาในไซต์นี้เป็นความเสี่ยงของคุณเอง

เว็บไซต์นี้อาจมีข้อมูลทางประวัติศาสตร์บางอย่าง ข้อมูลทางประวัติศาสตร์จำเป็นต้องไม่เป็นปัจจุบันและมีไว้สำหรับอ้างอิงเท่านั้น เราขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขเนื้อหาของเว็บไซต์นี้ได้ตลอดเวลา แต่เราไม่มีหน้าที่รับผิดชอบในการปรับปรุงข้อมูลใด ๆ บนเว็บไซต์ของเรา คุณยอมรับว่าคุณเป็นผู้รับผิดชอบในการติดตามการเปลี่ยนแปลงในเว็บไซต์ของเรา


ส่วน 4 - การแก้ไขบริการและราคา

ราคาผลิตภัณฑ์อาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

เราขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงหรือยุติบริการ (หรือส่วนใดส่วนหนึ่งหรือเนื้อหาใด ๆ ) โดยเด็ดขาดเมื่อใดก็ได้

เราจะไม่รับผิดชอบต่อคุณหรือบุคคลที่สามสำหรับการเปลี่ยนแปลงการเปลี่ยนแปลงราคาการระงับหรือการยุติการให้บริการ


ส่วน 5 - ผลิตภัณฑ์หรือบริการ (ถ้ามี)

ผลิตภัณฑ์หรือบริการบางอย่างอาจมีจำหน่ายทางออนไลน์ผ่านทางเว็บไซต์เท่านั้น ผลิตภัณฑ์หรือบริการเหล่านี้อาจมีปริมาณ จำกัด และอาจมีการคืนหรือแลกเปลี่ยนตามนโยบายการคืนสินค้าของเราเท่านั้น

เราได้พยายามอย่างเต็มที่ในการแสดงสีและภาพผลิตภัณฑ์ของเราที่ปรากฏในสโตร์อย่างถูกต้องที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ เราไม่สามารถรับรองได้ว่าจอแสดงผลของเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณมีสีใดถูกต้อง

เราขอสงวนสิทธิ์ แต่ไม่จำเป็นต้อง จำกัด การขายผลิตภัณฑ์หรือบริการของเราให้กับบุคคลในพื้นที่ทางภูมิศาสตร์หรือเขตอำนาจศาลใด ๆ เราอาจใช้สิทธินี้ในแต่ละกรณี เราขอสงวนสิทธิ์ในการ จำกัด ปริมาณของผลิตภัณฑ์หรือบริการใด ๆ ที่เรานำเสนอ คำอธิบายทั้งหมดของผลิตภัณฑ์หรือราคาผลิตภัณฑ์อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าตามดุลพินิจของเรา เราขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกผลิตภัณฑ์ใด ๆ ได้ตลอดเวลา ข้อเสนอใด ๆ สำหรับผลิตภัณฑ์หรือบริการใด ๆ ที่ทำขึ้นในไซต์นี้ถือเป็นโมฆะในที่ที่ต้องห้าม

เราไม่รับรองว่าคุณภาพของผลิตภัณฑ์บริการข้อมูลหรือเนื้อหาอื่นใดที่ซื้อหรือได้รับากคุณจะเป็นไปตามที่คุณคาดหวังหรือข้อผิดพลาดใด ๆ ในบริการจะได้รับการแก้ไข


ส่วน 6 - ความถูกต้องของการเรียกเก็บเงินและข้อมูลบัญชี

เราขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธคำสั่งซื้อที่คุณวางไว้กับเรา เราสามารถดุลยพินิจของเรา จำกัด หรือยกเลิกปริมาณที่ซื้อต่อคนต่อครัวเรือนหรือต่อคำสั่งซื้อ ข้อ จำกัด เหล่านี้อาจรวมถึงคำสั่งซื้อที่วางไว้โดยหรือภายใต้บัญชีลูกค้าเดียวกันบัตรเครดิตเดียวกันและ / หรือใบสั่งซื้อที่ใช้การเรียกเก็บเงินและ / หรือที่อยู่จัดส่งเดยวกัน ในกรณีที่เราทำการเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกคำสั่งซื้อเราอาจพยายามแจ้งให้คุณทราบโดยการติดต่ออีเมลและ / หรือที่อยู่เรียกเก็บเงิน / หมายเลขโทรศัพท์ที่ระบุในเวลาที่ทำการสั่งซื้อ เราขอสงวนสิทธิ์ในการ จำกัด หรือห้ามการสั่งซื้อที่ผู้จัดจำหน่ายตัวแทนจำหน่ายหรือผู้จัดจำหน่ายเห็นว่าในการตัดสิน แต่เพียงผู้เดียวของเรา

คุณตกลงที่จะให้ข้อมูลการสั่งซื้อและบัญชีในปัจจุบันที่สมบูรณ์และถูกต้องสำหรับการซื้อสินค้าทั้งหมดที่จัดเก็บของเรา คุณตกลงที่จะอัปเดตบัญชีและข้อมูลอื่น ๆ ของคุณโดยทันทีรวมถึงที่อยู่อีเมลและหมายเลขบัตรเครดิตและวันหมดอายุของคุณเพื่อให้เราสามารถทำธุรกรรมของคุณเสร็จสมบูรณ์และติดต่อคุณได้ตามความจำเป็น

สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมโปรดอ่านนโยบายการคืนสินค้าของเรา


ส่วนที่ 7 - เครื่องมือตัวเลือก

เราอาจให้คุณสามารถเข้าถึงเครื่องมือของบุคคลที่สามที่ไม่ได้รับการตรวจสอบหรือควบคุมไม่ได้

คุณรับทราบและยอมรับว่าเราอนุญาตให้เข้าถึงเครื่องมือดังกล่าว "ตามสภาพ" และ "เท่าที่มีอยู่" โดยไม่มีการรับรองตัวแทนหรือเงื่อนไใด ๆ และไม่มีการรับรองใด ๆ เราจะไม่รับผิดชอบใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวกับการใช้เครื่องมือของบุคคลที่สามที่ไม่จำเป็น

การใช้เครื่องมือที่เป็นตัวเลือกใด ๆ ที่นำเสนอผ่านไซต์นี้ขึ้นอยู่กับความเสี่ยงและดุลพินิจของคุณเองและคุณควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณมีความคุ้นเคยและยอมรับข้อกำหนดในการให้บริการโดยผู้ให้บริการบุคคลที่สามที่เกี่ยวข้อง

นอกจากนี้เรายังอาจนำเสนอบริการและ / หรือคุณลักษณะใหม่ ๆ ผ่านทางเว็บไซต์ (รวมถึงการเปิดตัวเครื่องมือและแหล่งข้อมูลใหม่) คุณลักษณะใหม่และ / หรือบริการดังกล่าวจะต้องเป็นไปตามข้อกำหนดในการให้บริการนี้


ส่วน 8 - ลิงก์ของบุคคลที่สาม

เนื้อหาผลิตภัณฑ์และบริการบางอย่างที่มีอยู่ผ่านบริการของเราอาจรวมถึงเนื้อหาจากบุคคลที่สาม

ลิงก์ของบุคคลที่สามในไซต์นี้อาจนำคุณไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สามที่ไม่เกี่ยวข้องกับเรา เราไม่มีส่วนรับผิดชอบในการตรวจสอบหรือประเมินเนื้อหาหรือความถูกต้องและเราไม่รับรองและจะไม่มีหนี้สินหรือความรับผิดชอบต่อเนื้อหาหรือเว็บไซต์ของบุคคลที่สามหรือวัสดุหรือผลิตภัณฑ์หรือบริการอื่น ๆ ของบุคคลที่สาม

เราไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายหรือความเสียหายใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการซื้อหรือการใช้สินค้าบริการทรัพยากรเนื้อหาหรือรายการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์ของบุคคลที่สาม โปรดอ่านนโยบายและแนวทางปฏิบัติของบุคคลที่สามอย่างรอบคอบและตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณเข้าใจก่อนที่คุณจะมีส่วนร่วมในการทำธุรกรรมใด ๆ การร้องเรียนการอ้างสิทธิ์ความกังวลหรือคำถามเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของบุคคลที่สามควรถูกส่งไปยังบุคคลที่สาม


ส่วน 9 - ความคิดเห็นของผู้ใช้ข้อคิดเห็นและคำติชมอื่น ๆ ของผู้ใช้

หากคำขอของคุณแสดงว่าคุณส่งการส่งเฉพาะบางรายการ (เช่นรายการประกวดราคา) หรือไม่ได้รับคำขอจากเราคุณจะส่งความคิดสร้างสรรค์คำแนะนำข้อเสนอแผนงานหรือเนื้อหาอื่น ๆ ไม่ว่าจะเป็นทางออนไลน์ทางอีเมลทางไปรษณีย์หรืออื่น ๆ (รวมเรียกว่า 'ความคิดเห็น') คุณยอมรับว่าเราสามารถแก้ไขคัดลอกเผยแพร่แจกจ่ายแปลและใช้สื่อใด ๆ ที่คุณส่งต่อให้กับเราได้ตลอดเวลาโดยไม่ จำกัด เวลา เรามีและจะไม่มีภาระผูกพันใด ๆ (1) เพื่อรักษาความคิดเห็นใด ๆ ไว้อย่างมั่ใจ (2) เพื่อจ่ายค่าชดเชยสำหรับข้อคิดเห็นใด ๆ หรือ (3) เพื่อตอบข้อคิดเห็นใด ๆ

เราอาจ แต่ไม่จำเป็นต้องตรวจสอบแก้ไขหรือลบเนื้อหาที่เราพิจารณาด้วยดุลยพินิจของเรา แต่เพียงผู้เดียวว่าไม่ชอบด้วยกฎหมายเป็นที่รังเกียจข่มขู่หมิ่นประมาทหมิ่นประมาทลามกอนาจารหยาบคายหรือเป็นที่รังเกียจหรือละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคลอื่นหรือข้อกำหนดในการให้บริการนี้ .

คุณยอมรับว่าความคิดเห็นของคุณจะไม่เป็นการละเมิดสิทธิใด ๆ ของบุคคลที่สามซึ่งรวมถึงลิขสิทธิ์เครื่องหมายการค้าความเป็นส่นตัวบุคลิกภาพหรือสิทธิส่วนบุคคลหรือกรรมสิทธิ์อื่น ๆ คุณยอมรับว่าความคิดเห็นของคุณจะไม่มีเนื้อหาที่หมิ่นประมาทหรือผิดกฎหมายหมิ่นประมาทหรือหยาบโลนหรือมีไวรัสคอมพิวเตอร์หรือมัลแวร์อื่นใดที่อาจส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานของบริการหรือเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องใด ๆ คุณไม่สามารถใช้ที่อยู่อีเมลที่เป็นเท็จหลอกว่าเป็นคนอื่นที่ไม่ใช่ตัวคุณเองหรือทำให้เราหรือบุคคลที่สามเข้าใจผิดว่าเกิดจากความคิดเห็นใด ๆ คุณเป็นผู้รับผิดชอบ แต่เพียงผู้เดียวต่อความคิดเห็นใด ๆ ที่คุณทำและความถูกต้ององข้อมูล เราไม่มีส่วนรับผิดชอบใด ๆ และไม่รับผิดชอบต่อข้อคิดเห็นที่โพสต์โดยคุณหรือบุคคลที่สาม


ส่วน 10 - ข้อมูลส่วนบุคคล

การส่งข้อมูลส่วนบุคคลผ่านทางร้านจะอยู่ภายใต้นโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา หากต้องการดูนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา


ส่วน 11 - ข้อผิดพลาดความไม่ถูกต้องและการถูกทอดทิ้ง

บางครั้งอาจมีข้อมูลในเว็บไซต์ของเราหรือในบริการที่มีข้อผิดพลาดในการพิมพ์ความไม่ถูกต้องหรือการละเว้นที่อาจเกี่ยวข้องกับคำอธิบายผลิตภัณฑ์การกำหนดราคาการส่งเสริมการขายข้อสนอค่าจัดส่งสินค้าเวลาในการขนส่งและความพร้อมใช้งาน เราขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขข้อผิดพลาดความไม่ถูกต้องหรือการละเว้นและเปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุงข้อมูลหรือยกเลิกคำสั่งซื้อหากข้อมูลในบริการหรือเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องไม่ถูกต้องในเวลาใด ๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า (รวมถึงหลังจากที่คุณได้ส่งคำสั่งซื้อของคุณแล้ว) .

เราไม่มีหน้าที่รับผิดชอบในการปรับปรุงแก้ไขหรือชี้แจงข้อมูลในบริการหรือเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องซึ่งรวมถึง แต่ไม่ จำกัด เพียงข้อมูลราคายกเว้นตามที่กฎหมายกำหนด ม่มีการอัพเดทหรือวันที่รีเฟรชที่ระบุในบริการหรือเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องใด ๆ ควรมีการระบุว่าข้อมูลทั้งหมดในบริการหรือเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องได้รับการแก้ไขหรือปรับปรุงแล้วส่วนที่ 12 - การใช้งานที่ต้องห้าม

นอกเหนือจากข้อห้ามอื่น ๆ ตามที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดในการให้บริการคุณต้องห้ามมิให้ใช้เว็บไซต์หรือเนื้อหาของไซต์ดังกล่าว: (ก) เพื่อวัตถุประสงค์ที่มิชอบด้วยกฎหมาย (ข) เรียกร้องให้ผู้อื่นดำเนินการหรือมีส่วนร่วมในการกระทำที่ผิดกฎหมายใด ๆ (c) ละเมิดกฎระเบียบข้อบังคับกฎหมายหรือคำตัดสินของท้องถิ่นทั้งในระดับนานาชาติรัฐบาลกลางจังหวัดหรือรัฐ (ง) ละเมิดหรือละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาหรือทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น (e) ล่วงละเมิดล่วงละเมิดดูถูกทำให้เสื่อมเสียหมิ่นประมาทดูหมิ่นดูถูกข่มขู่หรือเลือกปฏิบัติตามเพศรสนิยมทางเพศศาสนาเชื้อชาติเชื้อชาติอายุชาติกำเนิดหรือความพิการ (ฉ) ส่งข้อมูลที่ผิดหรือทำให้เข้าใจผิด (g) อัปโหลดหรือส่งไวรัสหรือโค้ดประเภทอื่น ๆ ที่ประสงค์ร้ายซึ่งจะหรืออาจถูกนำมาใช้ในทางใด ๆ ที่จะมีผลต่อการทำงานหรือการทำงานของบริการหรือเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องเว็บไซต์อื่นหรืออินเทอร์เน็ต (h) รวบรวมหรือติดตามข้อมูลส่วนบุคคลของผู้อื่น (i) spam, phish, pharm, pretext, spider, crawl, หรือ scrape; (ญ) สำหรับวัตถุประสงค์ลามกอนาจารหรือศีลธรรมใด ๆ หรือ (k) แทรกแซงหรือหลีกเลี่ยงคุณลักษณะด้านความปลอดภัยของบริการหรือเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องเว็บไซต์อื่นหรืออินเทอร์เน็ต เราขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการใช้บริการหรือเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องใด ๆ เนื่องจากละเมิดการใช้ที่ต้องห้ามดังกล่าว


ส่วนที่ 13 - การปฏิเสธความรับผิด; กฏเกณฑ์ของหนี้สิน

เราไม่รับประกันรับรองหรือรับประกันว่าการใช้บริการของเราจะไม่หยุดชะงักทันเวลาปลอดภัยและปราศจากข้อผิดพลาด

เราไม่รับประกันว่าผลลัพธ์ที่ได้จากการใช้บริการจะถูกต้องหรือเชื่อถือได้

คุณยอมรับว่าบางครั้งเราอาจนำบริการออกโดยไม่ จำกัด ระยะเวลาหรือยกเลิกบริการเมื่อใดก็ได้โดยไม่ต้องแจ้งให้คุณทราบ

คุณยอมรับอย่างชัดแจ้งว่าการใช้หรือไม่สามารถใช้บริการของคุณอยู่ในความเสี่ยงของคุณโดยเด็ดขาด บริการและผลิตภัณฑ์และบริการทั้งหมดที่จัดส่งถึงคุณผ่านบริการนี้ (ยกเ้นที่ระบุโดยชัดแจ้งโดยเรา) ระบุว่า "ตามสภาพ" และ "พร้อมใช้งาน" สำหรับการใช้งานของคุณโดยไม่มีการรับรองการรับประกันหรือเงื่อนไขใด ๆ โดยนัยรวมถึงการรับประกันทั้งหมดโดยนัยหรือเงื่อนไขการค้าผลิตภัณฑ์คุณภาพที่สามารถขายได้เหมาะสำหรับวัตถุประสงค์เฉพาะความทนทานชื่อและไม่ละเมิดลิขสิทธิ์

ไม่ว่าในกรณีใด Borboleta กรรมการเจ้าหน้าที่พนักงานพนักงาน บริษัท ในเครือตัวแทนผู้รับเหมาฝึกงานซัพพลายเออร์ผู้ให้บริการหรือผู้อนุญาตจะต้องรับผิดชอบต่อการบาดเจ็บการสูญหายการเรียกร้องหรือกากระทาใด ๆ ทางตรงทางอ้อมโดยบังเอิญลงโทษพิเศษหรือ ความสูญเสียที่เกิดจากการสูญหายรายได้สูญหายการสูญหายของข้อมูลค่าทดแทนหรือความเสียหายที่คล้ายคลึงกันไม่ว่าจะเป็นไปตามสัญญาการละเมิด (รวมถึงความประมาท) ความรับผิดที่เข้มงวดหรือสิ่งอื่นใดที่เกิดขึ้นจากคุณ การใช้บริการใด ๆ หรือผลิตภัณฑ์ใด ๆ ที่จัดหาโดยใช้บริการหรือเพื่อเรียกร้องใด ๆ ที่เกี่ยวข้องในลักษณะใด ๆ ต่อการใช้บริการหรือผลิตภัณฑ์ใด ๆ ของคุณรวมถึง แต่ไม่ จำกัด เพียงข้อผิดพลาดหรือการละเว้นใด ๆ ในเนื้อหาใด ๆ การสูญเสียหรือความเสียหายใด ๆ อันเกิดจากการใช้บริการหรือเนื้อหาใด ๆ (หรือผลิตภัณฑ์) ที่โพสต์ส่งหรืออื่น ๆ ผ่านทางบริการแม้ว่าจะได้รับคำแนะนำเกี่ยวกับความเป็นไปได้ก็ตาม เนื่องจากบางรัฐหรือเขตอำนาจศาลไม่อนุญาตให้มีการยกเว้นหรือจำกัดความรับผิดสำหรับความเสียหายที่ตามมาหรือโดยบังเอิญในรัฐหรือเขตอำนาจศาลดังกล่าวหนี้สินของเราจะ จำกัด อยู่ในขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายอนุญาตส่วน 14 - การชดใช้ค่าเสียหาย

คุณยินยอมที่จะชดใช้ค่าเสียหาย Borboleta และผู้ปกครอง บริษัท สาขา บริษัท คู่ค้าเจ้าหน้าที่ผู้บริหรตัวแทนผู้รับจ้างผู้รับอนุญาตผู้ให้บริการผู้รับเหมาช่วงซัพพลายเออร์ผู้ฝึกงานและพนักงานไม่เป็นอันตรายต่อการเรียกร้องหรือเรียกร้องใด ๆ ค่าทนายความที่ทำโดยบุคคลที่สามใด ๆ อันเนื่องมาจากหรือเกิดขึ้นจากการที่ท่านละเมิดข้อกำหนดในการให้บริการฉบับนี้หรือเอกสารที่พวกเขานำมาอ้างอิงหรือการละเมิดกฎหมายหรือสิทธิของบุคคลที่สาม


ส่วนที่ 15 - ความสามารถในการย่อยสลาย

ในกรณีที่บทบัญญัติใด ๆ ในข้อกำหนดในการให้บริการฉบับนี้ถือว่าไม่ชอบด้วยกฎหมายเป็นโมฆะหรือไม่สามารถบังคับใช้ได้บทบัญญัติดังกล่าวจะต้องสามารถบังคับใช้ได้ในขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายอนุญาตใช้และส่วนที่ไม่สามารถบังคับใช้ได้จะถือว่าถูกตัดขาดจากข้อกำหนด บริการการกำหนดดังกล่าวจะไม่ส่งผลต่อความถูกต้องและความสามารถในการบังคับใช้บทบัญญัติอื่น ๆ ที่เหลืออยู่


ส่วน 16 - การสิ้นสุด

ภาระผูกพันและหนี้สินของคู่กรณีที่เกิดขึ้นก่อนวันที่บอกเลิกจะยังคงมีผลต่อการสิ้นสุดของข้อตกลงนี้เพื่อวัตถุประสงค์ทั้งหมด

ข้อกำหนดในการให้บริการเหล่านี้มีผลบังคับใช้เว้นแต่และจนกว่าคุณจะยกเลิกโดยคุณหรือเรา คุณสามารถยกเลิกข้อกำหนดในการให้บริการเหล่านี้ได้ตลอดเวลาด้วยการแจ้งให้เราทราบว่าคุณไม่ต้องการใช้บริการของเราอีกต่อไปหรือเมื่อคุณหยุดใช้ไซต์ของเราแล้ว

หากเราตัดสินว่าคุณล้มเหลวหรือสงสัยว่าคุณล้มเหลวในการปฏิบัติตามข้อกำหนดหรือข้อกำหนดในข้อกำหนดในการให้บริการนี้เราอาจยุติข้อตกลงนี้ได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบและคุณจะต้องรับผิดต่อจำนวนเงินทั้งหมดที่ครบกำหนด รวมถึงวันที่บอกเลิก และ / หรืออาจปฏิเสธการเข้าถึงบริการของเรา (หรือบางส่วน)


ส่วนที่ 17 - ทั้งหมดข้อตกลง

ความล้มเหลวของเราในการใช้หรือบังคับใช้สิทธิหรือข้อกำหนดในข้อกำหนดในการให้บริการนี้จะไม่ถือเป็นการสละสิทธิหรือบทบัญญัติดังกล่าว

ข้อกำหนดในการให้บริการและนโยบายหรือกฎการดำเนินงานที่โพสต์โดยเราในไซต์นี้หรือเกี่ยวกับบริการนี้ถือเป็นข้อตกลงและความเข้าใจทั้งหมดระหว่างคุณและเราและควบคุมการใช้บริการของคุณโดยการแทนที่ข้อตกลงและการติดต่อและข้อเสนอใด ๆ ที่เกิดขึ้นก่อนหน้าหรือในเวลาเดียวกัน ไม่ว่าจะเป็นช่องปากหรือเป็นลายลักษณ์อักษรระหว่างคุณกับเรา (รวมถึง แต่ไม่ จำกัด ถึงข้อกำหนดในการให้บริการฉบับก่อนหน้า)

ความคลุมเครือในการตีความข้อกำหนดในการให้บริการนี้จะไม่ถูกตีความกับฝ่ายร่าง


ส่วน 18 - กฎหมายที่ใช้บังคับ

ข้อกำหนดในการให้บริการและข้อตกลงแยกต่างหากซึ่งเราให้บริการแก่คุณจะอยู่ภายใต้และตีความตามกฎหมายของ 20 Chester St,, MA, 02144, สหรัฐอเมริกา


ส่วน 19 - การเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดในการให้บริการ

คุณสามารถตรวจสอบข้อกำหนดในการให้บริการฉบับล่าสุดได้ทุกเมื่อที่หน้านี้

เราขอสงวนิทธิ์ในการปรับปรุงแก้ไขหรือแทนที่ส่วนใดส่วนหนึ่งของข้อกำหนดในการให้บริการนี้โดยการโพสต์การอัปเดตและการเปลี่ยนแปลงในเว็บไซต์ของเรา เป็นความรับผิดชอบของคุณในการตรวจสอบเว็บไซต์ของเราเป็นระยะ ๆ สำหรับการเปลี่ยนแปลง การที่คุณใช้หรือเข้าถึงเว็บไซต์หรือบริการของเราต่อไปหลังจากมีการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดในการให้บริการนี้ถือว่าเป็นการยอมรับการเปลี่ยนแปลงเหล่านั้น


ส่วน 20 - ข้อมูลติดต่อ

คำถามเกี่ยวกับข้อกำหนดในการให้บริการควรส่งถึงเราที่ hello@borboletabag.com

ยินดีต้อนรับสู่โลกของ Borboleta!

ลงทะเบียนอีเมล์เพื่อรับสิทธิพิเศษ และ บทความดีๆ จาก Borboleta ค่ะ

ภาษาไทยEnglish